gojdic-plagát

V zamyslení hudobného skladateľa Juraja Vajó nad tým, kedy sa stáva byzantská hudba výzvou k tvorbe, sa bude niesť prvá popularizačná prednáška z cyklu “Túžba tvoriť”.

Koncertné vystúpenie, ktoré bude jej súčasťou, nadväzuje na koncertnú produkciu “Deň vladyku Pavla Petra v lochu”, ktorá bola uvedená 27.5. 2015 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Prevedenie obsahuje prvky koncertu, inscenovanej rozhlasovej hry, absurdného divadla a happeningu.
21.2.2017 o 19:00 privítame v Literárnej kaviarni VIOLA (Tkáčska 2, Prešov) zoskupenie šiestich skvelých hudobníkov. Podľa slov autora je opera ,,Gojdič“ procesom, otvoreným dielom ktoré vzniká, konvenčný názov opera preto treba postaviť do úzadia, a vnímať ho ako neustále sa rodiace. Príďte a vychutnajte si ho spolu s nami.
Účinkujú:
Vendelína Osvaldová
Lucia Bujňáková

Nataša Kötelesová

Boris Vaitovič
Attila Tverďák
Juraj Vajó

Podujatie financuje: Fond na podporu umenia

VSTUP VOĽNÝ
Počet miest je obmedzený. Rezervácia miesta na info@literarnakaviaren.sk alebo na tel.č.: 0905 688 665.
Rezervované miesto je potrebné obsadiť minimálne 30 min. pred začiatkom predstavenia, v opačnom prípade nárok na rezerváciu miesta zaniká.