pozdravy z neba

Srdečne Vás pozývame na 1. ročník festivalu piesne, slova a dokumentárneho filmu, ktorého zámerom je prezentovať hudobnú a literárnu tvorbu a pripomenúť umelecké a spoločenské postoje troch významných umelcov – K. Kryla, V. S. Vysockého a B. Š. Okudžavu. Cieľom festivalu je prostredníctvom oživenia záujmu o umeleckú tvorbu, ktorá bola reakciou na dobu, v ktorej umelci žili a pôsobili – upriamiť pozornosť na všeobecné ľudské hodnoty, ktoré sú aj dnes často potláčané a zanedbávané. Podujatie bude pozostávať z troch večerov venovaných trom významným osobnostiam.

Prvý z večerov, ktorý sa uskutoční 9. mája 2017 ponesie názov vzdušné prúdy Vladimíra Vysockého, večer otvorí výber filmových ukážok a ukončený bude koncertom.

Naň nadviaže 10. mája 2017 večer venovaný Bulatovi Okudžavovi. Predstavený bude dokument s názvom Okudžava – 20, po ktorom sa môžete tešiť na koncert uvedený pod názvom Nové rána Bulata Okudžavu.

Sériu umeleckých večerov ukončí dokument s názvom Bratříček Karel, venovaný Karlovi Krylovi, vypočuť si budete môcť večerný koncert nazvaný Karavány mrakov Karla Kryla.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

VSTUP VOĽNÝ