OZ Šusľavá mušľa vytvorilo desiatky kvalitných umeleckých projektov a pri ďalších stálo ako spoluorganizátor.

Hlavné okruhy našej činnosti:

Umelecké projekty
Kurzy
Vzdelávacie programy
Festivaly
Prezentácia ľudovej kultúry
Publikácie