Interpretačné kurzy jazzovej hudby pre študentov stredných a vysokých škôl

Dátum konania: 7.-8. 11.2006, Miesto konania: Prešov

Ciele projektu:

  • analyzovať hudobné žánre po výstavbovej stránke, načrtnúť ich historický vývoj, súčasné podoby a funkcie v spektre ostatných žánrov;
  • formou praktických kurzov sprístupniť osobný kontakt medzi lektormi a percipientmi;
  • demonštrovať spôsob hry, hudobného myslenia a inštrumentácie v daných hudobných žánroch;
  • pestovať hudobné zručnosti, návyky a percepčné skúsenosti s džezovou hudbou

Pozvaní lektori (výber): Peter Lipa, Matúš Jakabčic, Juraj Griglák, Václav Týfa. Marián Ševčík, Miloš Suchomel, Ondrej Konrád, Janos Soltys, Leszek Cichonski a i.

Hlavný prednášateľ a garant projektu: Peter Lipa

Účinkovanie: Visegrad blues band

Zodpovedný realizátor kurzov za študentskú časť: Peter Tóth