OZ Šusľavá mušľa spolupracuje s etnografom Dr. Jánom Olejníkom. Uskutočnené podujatia pre odbornú a laickú verejnosť:
– Prednáška o fašiangoch v ľudovej tradícii konaná v rámci programu kontinuálneho vzdelávania “Tvorivé dotyky s umením” (12.2.2011)

– prednáška Estetično v hmotnej a duchovnej kultúre – pre študentov na FF PU (2.5.2013)

– spolupráca pri vydaní knihy Jána Olejníka

 

OZ Šušľavá mušľa bolo spoluatorom televíznej relácie Dialógy o hudbe, v rámci ktorej prezentovalo aj problematiku ľudovej hudby v regióne Šariša (hosťom podujatia bolo umelecké zoskupenie Ľudová hudba Stana Baláža), Prešov, DAD.