OZ Šusľavá mušľa sa podieľalo na príprave a vydaní týchto monografií:

Tatiana Pirníková: Umelec a intelektuál v zrkadle času

ferenczy-obalka

Dr. Ján Olejník: Ľudový odev na južnom úpätí Tatier

img_0944-orez