Umelecké projekty pre školy a pre odbornú a laickú verejnosť

Príprava a realizácia prebiehala v rámci spolupráce OZ s viacerými školami umeleckého zamerania (vysoké školy, akadémie, základné umelecké školy), s aktívnymi umelcami a zároveň s kultúrnymi a umeleckými inštitúciami v okruhu regionálneho, celoštátneho i medzinárodneho pôsobenia.

Realizované umelecko-pedagogické a polyestetické projekty (výber):

 • Statočný cínový vojačik

  Spevohra J. Hatríka na motívy Andersenovej rozprávky. Prezentované v spolupráci s Hudobným centrom v rokoch 2003-2004 ako blok koncertov pre školy, v rámci regionálnej prehliadky umeleckej tvorivosti v Prešove, marec 2004 (zároveň uvedené v rámci seminára Prešovské hudobno-pedagogické fórum, apríl 2004).

« 1 z 3 »
 • Balady o dreve

  Hudobno – scénická kompozícia na motívy 3 samostatných príbehov s hudbou J. Hatríka. Uvedená v Prešove v Divadle A. Duchnoviča, november 2003 a v decembri v ČR – Mladá Boleslav, Poděbrady, v rámci regionálnej prehliadky umeleckej tvorivosti v Prešove, apríl 2004, v rámci seminára Prešovské hudobno-pedagogické fórum, apríl 2004 a v rámci 22. ročníka festivalu Nová slovenská hudba, Bratislava, 19.11.2004.

 • Čo sa odohráva na starom pôjde?

  Hudobno-dramatická a výtvarná dielňa na motívyhudobného westernu J.Hatríka O neposlušnej Cindy. Prezentovaná pre deti v DAD v Prešove v apríli 2005 (zároveň uvedená v doplnenej verzii – ako vzdelávací projekt v rámci Prešovského hudobno-pedagogického fóra 2-Hudba v rodine v apríli 2005).

 • Hráč

  Hudobno-divadelná dielňa na motívy Dostojevského novely. Prezentovaná v rámci študentskej divadelnej prehliadky Akademický Prešov, DAD, 16.november 2005.

 • Principálov vianočný darček

  Dramatizácia hudobnej rozprávky pre deti na motívy Andersena s využitím hudby Schumanna, Musorgského, Hatríka, Vivaldiho. Uvedené pre deti prešovských škôl, 18.-19.12.2005 v DAD v Prešove, zároveň realizovaná adaptácia do rozhlasovej podoby (prezentovaná v Rádiu Lumen). Sound-on-icon

  V roku 2009 opätovne spracované a naštudované v spolupráci s pedagógmi a žiakmi ZUŠ A. Cígera v Kežmarku. Vystúpenia pre verejnosť – december 2009. Záznam z vystúpenia bol odvysielaný v čase vianočných sviatkov v televízii Lux.

 • Cestujte s nami! Ako vynálezcovia počúvali hudbu…

  Kreatívna forma výchovného koncertu uvádzaná s krátkymi divadelnými vstupmi. Uvedené ako výchovný koncert pre deti prešovských škôl (zároveň v rámci Prešovského hudobno-pedagogického fóra 3, marec 2006).

« 1 z 3 »
 • Nie som človek, predsa žijem…

  Hudobná dielňa na motívy cyklu detských zborových obrazov J. Hatríka. Realizované v DAD v Prešove, marec 2007. Voľne spracované do videofilmu Záhrada plná hádaniek. Prezentácia v rámci konferencie Musica viva in schola, Brno, 22.10.2008, v rámci seminára “Hráme san a divadlo”, máj 2008 (prezentované zároveň v rámci seminára Pedagogická Dvorana 2007 na tému Je Orffov odkaz aktuálny?, Bratislava, 12.-13.4.2007).

 • Keď raz budem veľký…

  Hudobno-dramatický projekt realizovaný v spolupráci so súborom Študentského hudobno-výchovného divadla a ZUŠ M. Moyzesa v Prešove. Uvedený v rámci VI. Geriatrického kongresu a zároveň 35. Reimannových dní poriadaných Fakultou zdravotníctva PU v Prešove, 20.9.2007.

 • Mestečko Bolo-nebolo…

  Hudobno-dramatická dielňa na motívy K. Bendovej so študentmi VŠMU a žiakmi ZUŠ. Prezentovaná ako výchovný koncert pre deti bratislavských škôl, máj 2008 (zároveň v rámci seminára „Pedagogická Dvorana“ 2008). Neskôr spracovaná do podoby rozhlasovej relácie študentmi FF PU.

Sound-on-icon

 • Tri sestry a prsteň

  Dramatizácia poviedky J. Wericha s využitím hudby súčasných slovenských autorov. Realizované v spolupráci so žiakmi LDO ZUŠ v Prešove. Prezentované v rámci Krajskej prehliadky detskej divadelnej tvorivosti v Stropkove, apríl 2008 a v rámci seminára “Hráme sa na divadlo”, máj 2008 v Prešove.

 • Do príbehu vstúp…

  Hudobné putovanie za rozprávkou. Hudobná dielňa so študentmi VŠMU pre deti na motívy cyklu M. Ravela Moja matka hus. (Uvedené na VŠMU v Bratislave, máj 2009).

 • O tátošíkovi…

  Dramatizácia baladického príbehu na motívy Dobšinského a Rúfusa s využitím rusínskych ľudových piesní a úryvkov zo skladieb J. Hatríka realizovaná v spolupráci so ZUŠ A. Cígera Kežmarok. Prezentované v Kežmarku, v Stropkove, v rámci celoslovenskej divadelnej prehliadky Zlatá priadka a v rámci medzinárodného festivalu Českej Orffovej spoločnosti v Stochove (február – jún 2010).

 • Príbeh v rytme tanga…

  Študentský hudobno-literárny rozhlasový projekt, realizovaný v podobe rozhlasovej dramatizácie  (realizované so študentmi Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry vo februári 2014).

Sound-on-icon

 • Hudobné impresie

  Projekt piatich moderovaných stretnutí študentov s aktívnymi hudobníkmi (skladatelia, interpreti, vedci) pôsobiacimi v prešovskom regióne. Realizované so študentmi Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry v období február – máj 2014 v malej sále Divadla Alexandra Duchnoviča.