Séria vzdelávacích programov, realizovaná OZ Šušľavá mušľa

1.)

Program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Alternatívne formy polyestetického vzdelávania a vyučovania“

Druh KV – aktualizačné v rozsahu 40 hodín

Vzdelávanie je možné poskytovať pre:

 • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • Učiteľ základnej umeleckej školy

Predmety:

 • Predmety – hudobná výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, slovenský jazyk a literatúra (ZŠ), umenie a kultúra (gymnázium)
 • Predmety hudobného, výtvarného, literárno-dramatického odboru ZUŠ
 • Predmety hudobného a hudobno-dramatického odboru na

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 192/2010-KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 11

Doba platnosti akreditácie je: do 31.decembra 2015

2.)

Program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Tvorivé dotyky s umením“

Druh KV – aktualizačné v rozsahu 25 hodín

Vzdelávanie je možné poskytovať pre:

 • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • Učiteľ základnej umeleckej školy

Predmety:

 • Predmety – hudobná výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, slovenský jazyk a literatúra (ZŠ), umenie a kultúra (gymnázium)
 • Predmety hudobného, výtvarného, literárno-dramatického odboru ZUŠ
 • Predmety hudobného a hudobno-dramatického odboru na konzervatóriu

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 191/2010-KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 8

Doba platnosti akreditácie je: do 31.decembra 2015

tvorive_dotyky_thumbnail_video

3.)

Program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Umenie ako inšpirácia a potenciál pre vzdelávanie“

Druh KV – aktualizačné v rozsahu 40 hodín

Vzdelávanie je možné poskytovať pre:

 • Učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • Učiteľ základnej umeleckej školy

Predmety:

 • Predmety – hudobná výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, slovenský jazyk a literatúra (ZŠ), umenie a kultúra (gymnázium)
 • Predmety hudobného, výtvarného, literárno-dramatického odboru ZUŠ
 • Predmety hudobného a hudobno-dramatického odboru na konzervatóriu

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 514/2011-KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 11

Doba platnosti akreditácie je: do 31.decembra 2016

4.)

Program kontinuálneho vzdelávania s názvom „Rozvoj umeleckých kompetencií učiteľov v rámci jednotlivých ročníkov Festivalu pantomímy“

Druh KV – aktualizačné v rozsahu 40 hodín

Vzdelávanie je možné poskytovať pre:

 • Učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • Učiteľ základnej umeleckej školy

Predmety:

 • Hudobná výchova, estetická výchova, stretnutia s umením, umenie a kultúra, výchova umením, estetická výchova, dramatická výchova, hudobno-pohybová výchova a predmety literárno-dramatického, hudobného a tanečného odboru základných umeleckých škôl a konzervatórií.

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 927/2013-KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 11

Doba platnosti akreditácie je: do 31.decembra 2018


 

Všetky programy boli opakovane realizované v prezenčnej forme. Ich garantmi a odbornými lektormi sú odborníci s pedagogickou praxou na rôznych typoch škôl, ako vo vysokoškolskom prostredí, tak aj v prostredí umeleckej pedagogiky (pedagogická fakulta,filozofická fakulta, umelecká akadémia, konzervatórium, základná umelecká škola, základná škola). Lektormi programov sú súčasne profesionálni hudobníci, divadelníci, literáti, režiséri, muzikológovia, teatrológovia.