plagatTUZBA

Srdečne Vás pozývame na sériu štyroch popularizačných prednášok vedených štyrmi profesionálnymi hudobníkmi, ktorí upriamia pozornosť na vybranú oblasť konkrétnej umeleckej činnosti a zároveň uvedú blok hudobnej interpretácie alebo budú sami jej  interpretmi. Súčasťou každého z umeleckých večerov bude aj diskusia s publikom. Cieľom týchto večerov je sprostredkovať širšej verejnosti v pestrej palete tém kontakt so súčasnou umeleckou tvorbou.

Prvý z večerov sa uskutoční 21. februára 2017 o 19:00h  a bude sa venovať téme Kedy sa stáva byzantská hudba výzvou k tvorbe. Vypočuť si budete môcť úryvky z pripravovanej opery ,,Gojdič“, ktorú autorsky pripravil Juraj Vajó.

Druhý večer sa uskutoční 3. mája 2017 o 19:00h a zodpovie otázku Ako si pestovať otvorenosť a úctu k umeleckým prejavom iných kultúr. Mária Kornucíková a RAMIVANA priblížia alikvotný a hrdelný spev a tradičné hudobné nástroje z celého sveta.

Pokračovať budeme 23. mája 2017 o 19:00h témou Aké inšpirácie ponúka škandinávska hudba. Tento večer hudobne povedie Peter Katina.

Sériu popularizačných prednášok ukončíme 13. júna 2017 o 19:00h témou Čím môže osloviť dnešného skladateľa a dirigenta operný žáner. Ukážky z opery ,,Bohom milovaný“ predstaví Marián Lejava.

Sériu popularizačných prednášok o súčasnej hudobnej tvorbe z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

VSTUP VOĽNÝ